TƯỞNG BẪY NGƯỜI TA HOÁ RA BẪY MÌNH

Khi phạm tội nhiều người lầm tưởng rằng họ chỉ gây tổn thương, thiệt hại cho người khác còn họ chẳng bị ảnh hưởng gì. Vế đầu của câu Châm Ngôn cho biết trong tội lỗi có một cái bẫy. Đặc biệt là tội quyến rũ người khác. Kẻ ác bị lời dối trá mình sập bẫy, và đôi môi thành cạm bẫy linh hồn. Ngày 23 tháng 10, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


CHẲNG DUA NỊNH CŨNG CHẲNG MUỐN ĐƯỢC DUA NỊNH

Người dua nịnh gây hại cho người khác. Dâm phụ, người phụ nữ ngoại tình với lời quyến rũ, với lưỡi dụ dỗ, với lời đường mật, với miệng môi dua nịnh. Ngày 22 tháng 10, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


SỨC MẠNH CỦA THAM NHŨNG VÀ HỐI LỘ

Lãnh đạo thoả hiệp. Nhiều người bắt đầu lãnh đạo với sự công chính nhưng ít lâu sau không giữ được sự công chính. Khi mà xã hội dùng tặng phẩm làm “viên ngọc thần”, đến đâu việc cũng thành viên mãn (Châm Ngôn 17:8). Người lãnh đạo thoả hiệp, nhận hối lộ, tham nhũng sẽ làm hỏng công lý và huỷ hoại sự vững bền của giới lãnh đạo. Ngày 21 tháng 10, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


SỐNG BẢO TOÀN DANH DỰ VÀ TÀI SẢN

Đôi khi một số người làm con nói: “Cuộc đời của con con lo, chẳng dính dáng gì đến cha mẹ!” Nhiều câu Châm Ngôn cho biết lối sống của con cái ảnh hưởng đến cha mẹ. Con khôn ngoan làm cho vui thoả, con khờ dại khiến mẹ buồn đau. Tháng Mười 20, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


KHI NGƯỜI LIÊM CHÍNH LÃNH ĐẠO

Lãnh đạo phải có tài năng, nhưng trước hết phải đạo đức (công chính). Đạo đức của người lãnh đạo tác động đến đời sống tinh thần của những người được lãnh đạo. Dân chúng vui mừng khi thấy người công chính nắm quyền, càng vui mừng hơn nữa khi thấy có nhiều người lãnh đạo công chính. Ngược lại người lãnh đạo không có đạo đức chỉ giỏi gian giỏi ác thì gieo lầm than và khốn khó cho mọi người. Tháng Mười 19, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


AI “RẮN LÒNG CỨNG CỔ” THUỘC LINH?

Vua rắn lòng cứng cổ. Ai-cập đã bị chín tai vạ nhưng Pha-ra-ôn vẫn chai lì. Trong tai vạ thứ mười, tất cả con trai đầu lòng, tất cả các súc vật đầu lòng của người Ai-cập đều chết thình lình trong đêm khuya. Đất nước Ai-cập suy sụp hoàn toàn. (Xuất 12:29-30) Tháng Mười 18, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


PHẢN ỨNG ĐỐI VỚI PHẨM CHẤT LÃNH ĐẠO

Có khi vì người ngay ghét việc gian tà (Châm Ngôn 29:28a) nên ẩn mình. Vì không muốn quăng cho chó vật thánh, không muốn liệng ngọc trai cho heo (Ma-thi-ơ 7:6) nên người công chính ẩn dật. Tháng Mười 17, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


CHO NGƯỜI NGHÈO LÀ GIEO PHƯỚC HẠNH CHO MÌNH

Thời vua Sa-lô-môn, kinh tế phát triển, con người dư dật của cải vật chất nhưng lại thiếu thốn tình yêu thương. Câu Châm Ngôn này nhắc tuyển dân của Chúa nhớ rằng ngay tại Đất Hứa vẫn có người nghèo khổ. Tháng Mười 16, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


LOẠI TRỪ KIÊU CĂNG, TĂNG LÒNG KÍNH SỢ CHÚA

Thay vì vâng theo lời khuyên: Đừng khôn ngoan theo mắt mình (Châm Ngôn 3:7), kẻ ngu muội coi trọng sự khôn ngoan theo cách nhìn của con người hơn là coi trọng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tháng Mười 15, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


HAI LOẠI NGƯỜI, HAI LỐI SỐNG

Người có lòng kiêu ngạo là người không tin cậy và không kính sợ Đức Chúa Trời. Lòng kiêu ngạo đưa con người lên cao đến độ chẳng còn tôn trọng Đức Chúa Trời. Vì kiêu ngạo mà Sao Mai tự nhủ trong lòng: “Ta sẽ lên trời. Ta sẽ nhấc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây: Ta sẽ như Đấng Chí cao.” (Ê-sai 14:13-14) Tháng Mười 14, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


HÀNH XỬ NHƯ THỔ PHỈ

Con cái có thể ăn cắp những điều thuộc quyền sở hữu của cha mẹ một cách rất tinh vi. Người Pha-ri-si và các thầy thông giáo bị Chúa Giê-xu lên án là đạo đức giả khi họ hướng dẫn con cái thưa với cha mẹ rằng: “Những điều con có thể báo đáp cho cha mẹ, con đã dùng làm của lễ hiến dâng rồi!” (Ma-thi-ơ 15:5) Hành xử như vậy là ăn cắp những điều phải báo đáp cho cha mẹ. Tháng Mười 13, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


THÀ QUỞ TRÁCH THAY VÌ DUA NỊNH

Người dám quở trách là người cam đảm, dám xuất đầu lộ diện và nói thẳng, dám ra mặt quở trách hơn là yêu thương lặng lẽ. (Châm Ngôn 27:5) Người thẳng thắn nói về lỗi lầm của người khác chấp nhận bị phản ứng, bị ghét bỏ thậm chí bị xem là kẻ thù. Tháng Mười 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com