ĐỪNG THIẾU ĐIỀU RẤT THIẾT YẾU

Không có mặc thị không có tiên tri, không có thầy tế lễ, không có người Lê-vi, không có người phục vụ. Không được mặc thị, không có lời Chúa, chẳng có tầm nhìn thì làm sao phục vụ Đức Chúa Trời? Nhóm từ thiếu sự mặc thị xác định thực trạng xuống dốc thuộc linh của giới lãnh đạo lẫn những người được lãnh đạo. Ngày 04 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


HIỆN TẠI BỎ QUA, TƯƠNG LAI BUỒN QUÁ

Sửa phạt con bao hàm ý không bỏ qua, không chậm trễ. Có nhiều lý do khiến cha mẹ bỏ qua việc sửa phạt con cái. Lắm lúc cha mẹ nói đang bận công việc, để lần sau sẽ sửa phạt mà quên rằng có thể không có lần sau. Ngày 03 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


MUỐN TỒN TẠI HAY SUY BẠI?

Trong khi kẻ ác xây dựng “đế chế tội lỗi”, tưởng chừng có thể huỷ hoại và tiêu diệt người công chính, nhưng ngược lại người công chính sẽ chứng kiến sự sa ngã và sự suy tàn của kẻ ác. Ngày 02 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


BỌC ROI VỌT TRONG TÌNH THƯƠNG

Trong quá trình dạy dỗ, để cứu linh hồn con khỏi chốn hư vong, bậc làm cha làm mẹ phải sửa trị con, thậm chí có khi phải dùng roi vọt. Ai kiêng roi vọt ghét con trai mình. Người biết thương con không quên sửa trị nó. Ngày 01 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÃNH ĐẠO LÂU DÀI

Đức Chúa Trời đặc biệt quan tâm đến điều gì nơi một vị vua, một người lãnh đạo? Ngài quan tâm đến cách họ đối đãi với người nghèo khổ. Ngày 31 tháng 10, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


DÙ ĐỐI KHÁNG NHAU VẪN CÓ ĐẶC ĐIỂM CHUNG

Đặt kẻ nghèo khổ bên cạnh người hà hiếp, câu Châm Ngôn muốn giới thiệu kẻ nghèo khổ là người sống với chủ trương danh thơm tiếng tốt hơn giàu có (Châm Ngôn 22:1a), cho nên thà nghèo mà sống đời thanh bạch (Châm Ngôn 19:1a). Đặc biệt câu Châm Ngôn vạch ra nguyên nhân khiến người ta nghèo khổ. Ngày 30 tháng 10, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Bộ máy lãnh đạo của quốc gia, của hội thánh, hoặc cộng đồng thất bại và thối nát là do đâu? Do “vua” hay do “các tôi tớ”? Do người lãnh đạo hay do người dưới quyền? Câu Châm Ngôn này đề cập đến “vua” và “các tôi tớ”, đồng thời nhấn mạnh tầm ảnh hưởng lớn lao của “vua”. Ngày 29 tháng 10, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


NÊN NHƯ NGƯỜI KHÔN

Sách Châm Ngôn có nhiều câu bàn về người khôn và người dại. Hai loại người hoàn toàn trái ngược nhau. Người khôn chẳng khoe khoang tri thức, kẻ khờ thường bộc lộ ngu si. Ngày 28 tháng 10, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


BỊ GHÉT NHƯNG VẪN ĐƯỢC QUÝ CHUỘNG

Câu Châm Ngôn mô tả sự đối lập giữa kẻ làm đổ huyết: kẻ gian ác với người trọn vẹn, người ngay thẳng: người công chính. Trong khi kẻ gian ác ghen ghét người công chính và tìm đủ mọi cách để triệt hạ và tiêu diệt người công chính, thậm chí sẵn sàng đích thân sát hại, thì ngược lại người ngay thẳng quý chuộng người công chính và tìm cách bảo vệ họ. Ngày 27 tháng 10, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


NỘI TÂM “BA KHÔNG” NHƯ BIỂN ĐỘNG

Câu Châm Ngôn này khuyên người khôn ngoan đừng tranh luận với kẻ ngu muội. Vì có lời khuyên: Đừng dùng lý luận ngớ ngẩn đáp kẻ khờ, kẻo con ngớ ngẩn thua chi nó. Ngày 26 tháng 10, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


CHUYÊN CHÂM LỬA HAY CHUYÊN CHỮA LỬA?

Hai loại người trong câu Châm Ngôn này có thể là thường dân, cũng có thể là người lãnh đạo. Kẻ nhạo báng chuyên châm lửa, còn người khôn ngoan chuyên chữa lửa. Kẻ nhạo báng gây xung đột, còn người khôn ngoan gieo hoà bình. Kẻ nhạy giận thường gây xung đột, người ôn hoà dàn xếp đôi bên. Ngày 25 tháng 10, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


SAO VÔ TÂM VÔ CẢM ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO?

Nguyên tắc sống của người công chính là quan tâm đến tình trạng và nhu cầu của người nghèo khổ. Đây là người kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ lời dạy: Đừng bóc lột kẻ nghèo vì nó túng quẩn. Cũng đừng áp bức người khốn khổ chốn công môn. Ngày 24 tháng 10, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com