PHƯƠNG CÁCH ĐƯỢC KHÔN NGOAN THẬT

Bàn về sự khôn ngoan, vua Sa-lô-môn nhắc lại lời dạy của tiên vương Đa-vít: Khôn ngoan là cần yếu, hãy tìm cầu khôn ngoan, tận dụng khả năng cho được thông sáng. (Châm Ngôn 4:7) Vì sao nhiều người nhận biết khôn ngoan là quan trọng nhất, xem đó là mục tiêu để tìm cầu nhưng vẫn không khôn ngoan? Ngày 16 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


NHẬN MÌNH KHỜ DẠI ĐỂ ĐƯỢC KHÔN NGOAN THẬT

Nhận mình là ngu muội hơn ai hết, chẳng phải là ông A-gu-rơ không khôn ngoan. Trước mặt Đấng Khôn Ngoan, sự khôn ngoan của đời này chỉ là hư ảo. Ông nhìn nhận mình là khờ dại để được khôn ngoan thật. Ngày 15 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


BAO GIỜ TRỞ NÊN MỘT “A-GU-RƠ”?

Dù biết vua Sa-lô-môn là ai, dù không biết danh tánh của triều thần thời vua Ê-xê-chia, dù chỉ biết tên riêng A-gu-rơ, nhưng chúng ta biết chắc rằng họ là những người được Đức Chúa Trời sử dụng để góp phần vào thư viện Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời gởi đến cho loài người. Ngày 14 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


BẤT CHẤP SÓNG ĐỜI GHEN GHÉT

Kẻ gian tà, người công chính có đời sống hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên không kính sợ Đức Chúa Trời còn một bên kính sợ Đức Chúa Trời. Một bên sống trong tội lỗi còn một bên tránh xa tội lỗi… Ngày 13 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


CẦU CỨU QUYỀN HÀNH VÔ HẠN

Câu Châm Ngôn này không có ý khuyên đừng cầu ơn vua, hoặc đừng tìm kiếm sự giúp đỡ chính đáng từ các bậc lãnh đạo. Đức Chúa Trời lập quan quyền lên để họ giúp dân và an dân. Nhưng nhiều người chỉ biết nhờ cậy vua quan mà quên nhờ cậy Đức Chúa Trời, ỷ lại vua quan đời này mà quên quyền tể trị của Chúa. Hoặc xem vua quan đời này có quyền hành như Đức Chúa Trời. Ngày 12 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


QUÁ SỢ NÊN QUÊN CHÚA

Sợ loài người hoặc nhờ cậy Đức Chúa Trời? Quan tâm đến những điều người khác nghĩ về ta hoặc đối xử với ta khiến ta sợ loài người. Câu Châm Ngôn cho biết sợ loài người là một cạm bẫy. Ngày 11 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


THỀ NÓI THẬT MÀ KHÔNG NÓI SỰ THẬT

Kẻ chia phần với tay ăn trộm không phải là đồng bọn. Dù không đi cùng, không canh chừng cho người khác ăn trộm, nhưng là người chứng kiến và biết người ăn trộm. Vì không chịu nói ra sự thật nên bị xem là đồng loã, là kẻ chia phần với tay ăn trộm. Ngày 10 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


ĐỪNG NHƯ XE TUỘT DỐC

Đời sống thuộc linh của bạn đang lên hay đang tuột dốc? Bạn có thể tự quyết định, nhưng không phải theo cách thông thường, tức là tự làm cho mình đi lên. Bạn cần chú ý đến bí quyết thiên thượng: lòng khiêm nhượng. Nếu kiêu căng, làm ra vẻ như mình đang đi lên, bạn sẽ như xe đứt thắng đang tuột dốc. Còn nếu bạn nhu mì, khiêm tốn, Đức Chúa Trời sẽ làm cho bạn đi lên. Ngày 09 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


GIẬN LÀ DẠI, HẠI NGƯỜI LẪN TỰ HẠI

Vì sao gia đình không hạnh phúc? Vì sao hội thánh bị xáo trộn và chia rẽ? Vì sao cộng đồng thường bị rối loạn? Có phải vì những con người hở một chút là nổi nóng lên không? Có phải vì cớ những người nóng tính nhạy giận không? Ngày 08 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


THỰC THI TÔN TI TRẬT TỰ

“Người nào” trong câu Châm Ngôn này là người chủ, người lãnh đạo. Đây là lời cảnh báo dành cho người lãnh đạo nhu nhược, nuông chiều cấp dưới. Ngày 07 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


NGHE KỸ, NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI NÓI

Con có thấy là lời của người cha nhắc con lo quan sát cách ứng xử của những người xung quanh, nhất là quan sát kẻ hấp tấp trong lời nói để rút ra bài học. Ngày 06 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


HIỂU RỒI THÌ LÀM ĐI!

Kẻ làm tôi (người giúp việc) câu Châm Ngôn này mô tả người tôi tớ gian ác. Đặc điểm của loại đầy tớ này là... Ngày 05 tháng 11, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


< 最前 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 最後 >