LUÝ TUÝ LẪN LỘN LỆCH LẠC LẦM LỖI

Người lãnh đạo phải tuân thủ kỷ luật dành cho người lãnh đạo. Thầy tế lễ, người lãnh đạo thuộc linh, không được uống rượu nho hay rượu mạnh trước khi vào Đền hội kiến, nếu bất tuân ngươi sẽ chết. Ngày 20 tháng 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


MA MEN PHÁ HOẠI CUỘC ĐỜI

Đừng uống rượu. Nhóm từ chẳng xứng hiệp cho các vua được nhắc đến hai lần. Sau khi vui sướng tận hưởng khoái lạc và nhận thấy rằng vui sướng chẳng đi tới đâu . . . Ngày 19 tháng 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


TIÊU TAN SỰ NGHIỆP VÌ AI?

1. Đừng vì đàn bà. Vấn đề đầu tiên mẹ của vua Lê-mu-ên khuyên vua liên quan đến vấn đề tình dục. Lời khuyên này dành cho vua khi vua còn là một thiếu niên. Ngày 18 tháng 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


TÊN RIÊNG NÓI LÊN Ý NGUYỆN

Lê-mu-ên là một vị vua. Chẳng phải mọi người đều nhất trí với quan điểm cho rằng Lê-mu-ên là vua Sa-lô-môn. Sa-lô-môn là tên riêng do vua Đa-vít đặt. Ngày 16 tháng 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


KÌM HÃM CƠN GIẬN, NGĂN CHẬN CÃI NHAU

Dùng ba hình ảnh kèm theo ba kết quả cho thấy Đức Chúa Trời đặt quy luật tự nhiên trong những tạo vật của Ngài. Ngày 15 tháng 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


KHÔN NGOAN KHIÊM TỐN KHẨN CẦU KHOAN DUNG

Tự kiêu, mưu đồ việc ác là những toan tính trong tâm trí của người ngu dại trước sau gì cũng bộc lộ ra. Ngày 14 tháng 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


LÃNH ĐẠO OAI VỆ HÙNG DŨNG DẪN ĐẦU

Điệu đi tốt đẹp của con ngựa. Các bản dịch Kinh Thánh dịch cụm từ chỉ về con vật thứ hai cách khác nhau: con gà trống, con công, con chó chạy đua và con ngựa. Cả bốn con vật này đều có dáng đi oai vệ, đẹp đẽ. Căn cứ vào Bản Truyền Thống, chúng ta bàn về con ngựa. Ngày 13 tháng 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


LÀM GÌ KHI SƯ TỬ XUẤT HIỆN

Sư tử được giới thiệu có dáng đi oai vệ, đẹp đẽ, mạnh hơn hết trong các loài vật và chẳng lùi bước trước loài nào cả. Điệu đi tốt đẹp, nước bước sang trọng ám chỉ phong thái oai nghiêm, bước đi hùng dũng. Đây là sư tử đực, có bờm rất đẹp, rất mạnh mẽ, được gọi là chúa sơn lâm. Ngày 12 tháng 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


CHU TOÀN CÔNG VIỆC

Con thằn lằn câu Châm Ngôn đề cập là thằn lằn trong nhà, còn gọi là con thạch sùng. Đây là con vật nhỏ, bám được trên những bề mặt bằng phẳng và bò rất nhanh trên tường và trên trần nhà. Ngày 11 tháng 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


YẾU THÀNH MẠNH NHỜ SỐ ĐÔNG

Sức mạnh của châu chấu, cào cào đến từ đâu? Nếu chỉ có vài con thì ta có thể dùng làm thức ăn cho chim hoặc chà nát dưới chân. Nhưng khi chấu chấu họp thành đám mây thì sức mạnh của chúng thật khủng khiếp. Ngày 10 tháng 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


KHÔN NGOAN CHỌN CHỖ ẨN MÌNH

Nếu con kiến là loài yếu ớt biết làm việc trong suốt mùa hè để dự trữ lương thực cho mùa đông thì con thỏ rừng cũng là loài yếu ớt, không có sức mạnh, biết trú mình trong hóc đá. Con thỏ chọn cách chống chọi với những con vật khác bắng cách trốn vào nơi cứng cáp chắc chắn nhất và an toàn nhất. Ngày 09 tháng 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


YẾU ỚT BÉ NHỎ LÀM VIỆC KHÔNG NHỎ

Chúng ta học được nhiều điều nơi những con vật mà Đức Chúa Trời dựng nên. Đức Chúa Trời dùng ông A-gu-rơ chẳng những dạy ông Y-thi-ên và ông U-canh mà còn dạy chúng ta về sự khôn ngoan qua những con vật nhỏ bé. Ngày 07 tháng 12, 2013 Nguồn: triphx28.wordpress.com


< 最前 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 最後 >