7 Bí quyết giúp lãnh đạo hiệu quả

Môi-se đã cho chúng ta những bài học thật quan trọng để làm thế nào trở nên một người lãnh đạo hiệu quả. Nguồn: www.cdn365.com


Nhóm lên sự vĩ đại trong người khác

Tất cả chúng ta đều đã biết hay đã quan sát những con người rất hiếm hoi dường như có thể biến những điều bình thường thành vĩ đại . . . Nguồn: www.cdn365.com


Nguyên tắc lãnh đạo: Xây dựng đúng người

Một lãnh đạo có thể đích thân gây dựng chỉ một số ít lãnh đạo mới, nên ông phải biết chắc mình gây dựng đúng người. Buồn thay, chúng ta thường dành nhiều thì giờ cố gắng huấn luyện người khác hơn là dành thì giờ để bảo đảm chắc chắn chúng ta đã huấn luyện đúng người ngay từ đầu. Đối với phần lớn, những chương trình phát triển chính thức sẽ không tự như vậy. Nguồn: www.cdn365.com


Lời của Đức Chúa Trời là phương tiện để gây dựng những lãnh đạo mạnh mẽ

...họ dấy lên những lãnh đạo thông qua cách dạy Lời Chúa và họ dành nhiều thì giờ sức lực để giữ cho việc dạy đạo của hội thánh không bị mất quân bình. Nguồn: www.cdn365.com


Người lãnh đạo phải có khải tượng

Khải tượng bao gồm hai điều: Chúng ta phải nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời có thể làm và những gì Đức Chúa Trời muốn làm. Nguồn: www.cdn365.com


Các Nhà Lãnh Đạo Khôn Ngoan Đọc Kinh Thánh

Tại sao những vị đó với hàng ngàn nhà lãnh đạo khác cũng như các học giả và vô số những người tập sự cai quản đều chọn KinhThánh? Tại sao không là tác phẩm của Shakespeare (nổi tiếng đối với người tây phương như Nguyễn Du của người Việt), hoặc các tiểu thuyết lừng danh, hay là những luận thuyết triết học? Nguồn: www.cdn365.com


Trở nên một nhân viên tin kính theo mười điều răn

1. Chỉ tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Không nương nhờ ai khác ngoài Đức Chúa Trời. Con người sẽ làm bạn thất vọng. Đức Chúa Trời tạo dựng nên bạn, Ngài yêu bạn và có một chương trình tuyệt vời dành cho cuộc đời bạn. Ngài là Đấng quá toàn hảo nên không bao giờ phạm sai lầm, quá khôn ngoan nên chưa từng có thiếu sót, thậm chí trong lúc “phong ba bão táp”. Hãy nương mình trong sự bình an của Ngài... Nguồn: www.cdn365.com


Lãnh Đạo Cơ Đốc

“Mỗi lần cầu nguyện cho anh em, lòng tôi tràn ngập vui mừng. Vì anh em đã tích cực trong công cuộc truyền bá Phúc âm từ khi tiếp nhận Chúa cho đến ngày nay. Chúa đã bắt đầu làm việc tốt lành trong anh em, nên Ngài sẽ tiếp tục hoàn thành công tác cho đến ngày Chúa Cứu thế Giê-xu trở lại, đó là điều chắc chắn ”. Chúng ta cần theo gương Chúa Giê-xu, người lãnh đạo toàn hảo.“Ngài đã khiêm nhường hạ mình, mang lấy thân phận tôi tớ và thuận phục cho đến chết ” (2:7-8) Tiến Sĩ JOHN C. MAXWELL Nguồn: www.cdn365.com


Phẩm chất của người lãnh đạo

“Người lãnh đạo mẫu mực sẽ làm việc trong khi người khác hoang phí thì giờ; sẽ học tập trong khi người khác ngủ; sẽ cầu nguyện trong khi người khác mơ mộng”. (J.OSWALD SANDERS). Nguồn: www.cdn365.com


Nguyên tắc chính của nhà lãnh đạo bậc thầy

Nhiều người trong chúng ta, thậm chí cả những cộng tác viên Cơ Đốc, thấy một người có đời sống yếu đuối thì “bỏ đi qua”. Chúng ta thường tìm kiếm một chức vụ có nhiều phần thưởng và xứng đáng với tài năng chúng ta hơn là chia gánh mặt yếu của nhân loại. Nhưng theo nhãn quan của Đức Chúa Trời, làm việc để nâng đỡ những người đang bị giày đạp trên đời là một việc làm cao quí. Nguồn: www.cdn365.com


Làm thế nào để giữ mình khỏi sự thất bại?

Để học biết cách sống bằng đức tin trong lãnh vực tài chánh, chúng ta phải nhờ cậy vào một nguồn thông tin bên ngoài, chứ không chỉ dựa vào nhận định riêng của mình về các hoàn cảnh. Nguồn: www.cdn365.com


< 上ㄧ頁 下ㄧ頁 >