Hãy Tôn Trọng Chàng Đúng Mức

Đức Chúa Trời đòi hỏi chồng phải yêu vợ, còn vợ phải tôn trọng chồng. “Mỗi người trong anh em phải đặc biệt yêu vợ như chính mình, còn vợ thì phải tôn trọng chồng” (Ê-phê-sô 5:33). Nguồn: www.cdn365.com


Giúp con cái có lòng với Chúa

Trong Châm ngôn 22:6, Đức Chúa Trời hứa rằng bạn có thể giúp con có lòng với Ngài. Đó là một quá trình diễn tiến của sự tăng trưởng chung mỗi ngày mà nó sẽ đem lại niềm vui trong hiện tại và những phần thưởng trong cõi đời đời. Nguồn: www.cdn365.com


Hãy cầu nguyện cho sự cám dỗ của chàng

Trong hôn nhân, cầu nguyện là vấn đề hết sức quan trọng để đem đến sự hòa hợp cho cả vợ lẫn chồng. Bất kỳ thời đại nào, sự cám dỗ đầy dẫy quanh ta. Thật dại dột khi nghĩ rằng bản thân mình hay chồng mình không thể bị cám dỗ dưới bất kỳ hình thức nào. Nguồn: www.cdn365.com


Tình dục và cuộc tìm kiếm sự gần gũi

Cần có điều gì để kinh nghiệm sự gần gũi thực sự vớimột ai đó? Tình yêu là gì? Sự gần gũi là gì? Nguồn: www.cdn365.com


Cách giúp con bạn có sự lựa chọn đúng

Là bậc làm cha mẹ, nhiệm vụ của bạn là khuôn đúc, hướng dẫn và hỗ trợ sự phát triển năng lực đầy đủ của đứa trẻ trong những quá trình nầy, một công việc mà nó sẽ thay đổi khi lớn dần lên. Nguồn: www.cdn365.com


Cầu Nguyện Cho Con Cái

Chúng ta nên cầu nguyện cho con cái mình như thế nào? Chúng ta phải cầu xin điều gì? Làm thế nào chúng ta biết chắc lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa nghe? Cầu nguyện tức là cộng tác với Đức Chúa Trời. Đó là chia sẻ mối quan tâm của Ngài đối với chúng ta và đem ý muốn Ngài vào trong đời sống của chúng. Nguồn: www.cdn365.com


< 上ㄧ頁 下ㄧ頁 >