Những Đốm Lửa Phục Hưng

Một cuộc phục hưng kỳ diệu đang quét qua xứ Wales, toàn xứ sở, từ thành thị đến các hầm mỏ dưới lòng đất đang bùng cháy với sự vinh hiển của Tin Lành... Nguồn: www.cdn365.com


Uy quyền của lời chứng cá nhân

Khi bạn thể hiện đức tin Cơ Đốc thực thụ trong nơi làm việc của bạn, nhiều cơ hội sẽ mở ra để bạn trình bày lời chứng cá nhân của mình. Có một điều lôi cuốn kỳ diệu về Cơ Đốc giáo; đó là sự lan truyền của niềm tin này! Nguồn: www.cdn365.com


Bạn Là Ánh Sáng

Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Ma-thi-ơ 5:16 Nguồn: www.cdn365.com


< 上ㄧ頁 下ㄧ頁 >