VietBible

Chương trình được thực hiện với chủ trương phi lợi nhuận để có thể đến với mọi đối tượng cách rộng rãi. Chương trình VietBible được hình thành với sự đóng góp của rất nhiều cá nhân, các cơ quan phiên dịch Kinh Thánh, các tác giả, các nhà xuất bản, các cơ quan, các mạnh thường quân. Để có thể đáp ứng mỗi ngày hơn nhu cầu hiểu biết Chúa và Lời Ngài cho người Việt.


台灣聖經公會_原文閱讀:CBOL網站

天天背負我們重擔的主,就是拯救我們的神,是應當稱頌的!(細拉)神是為我們施行諸般救恩的神;人能脫離死亡是在乎主耶和華。( 詩 68:19-20) 資料來源:bible.fhl.net


台灣聖經公會

泡杯咖啡、閱讀任何一卷書 可以作版本對照閱讀, 也可以查詢關鍵字。 資料來源:cb.fhl.net


武林英雄帖

『一個未能受教而不肯學習的人, 永遠不可能成為好的老師。』 故此,進入寶島者必須棄絕『怠惰』和『驕傲』。 資料來源: www.christianstudy.com/


< 上ㄧ頁 下ㄧ頁 >