AA Station Part13

資料來源:蔡頌輝 (Andrew Chai) http://www.aastation.net


孫中山生活不解之謎 圖01

孫中山生活不解之謎 圖01。 資料來源:星洲日報


孫中山生活不解之謎 圖02

孫中山生活不解之謎 圖02。 資料來源:星洲日報


孫中山生活不解之謎 圖03

孫中山生活不解之謎 圖03。 資料來源:星洲日報


孫中山生活不解之謎 圖04

孫中山生活不解之謎 圖04。 資料來源:星洲日報


孫中山生活不解之謎 圖05

孫中山生活不解之謎 圖05。 資料來源:星洲日報


孫中山生活不解之謎 圖06

孫中山生活不解之謎 圖06。 資料來源:星洲日報


Mất ngủ và những thông tin cần biết

Bạn là sinh viên phải lo học tập và nhiều thứ khác nên mất ngủ? Bạn đang đi làm nhưng hàng ngày cảm thấy người mệt mỏi và không minh mẫn do ngủ không đủ giấc? Infographic này sẽ cung cấp cho bạn một vài số liệu thống kê về tình trạng mất ngủ và sau đó đưa ra một số lời khuyên đơn giản để nâng cao chất lượng giấc ngủ. Dù một số thông tin trong đó còn chưa phù hợp với hiện trạng Việt Nam (điều thường gặp ở các Infographic được Việt hóa), nhưng không vì thế mà Infographic mất hoàn toàn tính đúng đắn và hữu ích của nó. Đơn giản, nhẹ nhàng, hy vọng Infographic này sẽ mang lại cho bạn một số thông tin cần thiết trong cuộc sống. Nguồn: Tinh Tế


< 上ㄧ頁 下ㄧ頁 >