Facebook   Twitter   
      

PHƯỚC LÀNH TỪ TRỜI HƠN CỦA CẢI PHÙ DU

Ngày 9 tháng 10. PHƯỚC LÀNH TỪ TRỜI HƠN CỦA CẢI PHÙ DU

       28 20 Người thành thật sẽ được phước lành nhiều;

                 Còn kẻ nào vội làm giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt.

            20 Người trung tín hưởng nhiều phước hạnh,

                 Vội lo làm giàu, thất bại đến nhanh.

                 (Bản Hiện Đại)

Người trung tín (thành thật) hoàn toàn trái ngược với kẻ vội làm giàu. Người trung tín vừa ngay thẳng, vừa không tham để trở nên giàu có, không chạy theo của cải vật chất, vinh hoa phú quý đến nỗi huỷ hoại đời sống của mình. Đây là người kính sợ Đức Chúa Trời, sống trong sự khôn ngoan và sống theo sự công chính. Ưu tiên trong đời sống người đó là tìm kiếm sự khôn ngoan thông sáng chớ không phải tìm kiếm bạc vàng (Châm Ngôn 3:13-14)  

Được phước lành nhiều là phần thưởng dành cho người thành thật. Ông Gia-cốp chúc phước cho ông Giô-sép như sau: Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ. Chúa Toàn Năng ban phước, phù hộ. Con sẽ được dồi dào phước hạnh: phước lành trên trời cao, phước lành nơi đất thấp, phước lành nuôi dưỡng và sanh sản… (Sáng Thế Ký 49:25) Thật đúng là phúc lành trên đầu người công chính. (Châm Ngôn 10:6)

Kẻ vội làm giàu quên rằng gia tài hưởng hấp tấp, phước hạnh chẳng bền lâu. (Châm Ngôn 20:21) Của cải của kẻ vội làm giàu là do nỗ lực tìm kiếm và chiếm hữu. Đó không phải là sự giàu có do Chúa ban cho mà chỉ là sự giàu có phù du.

Kẻ vội làm giàu, nhọc công khổ trí làm giàu (Châm Ngôn 23:4) trở thành kẻ tham muốn lợi lộc, coi vật chất là trên hết để rồi gây ra nhiều rắc rối trong gia đình của mình. Kẻ tham lợi đem rối rắm vào nhà. Người khước từ hối lộ được sống an vui. (Châm Ngôn 15:27)

Kẻ vội làm giàu là kẻ vì lòng tham sẵn sàng dùng phương cách bất chính để mau giàu. Đây là kẻ đánh đổi đạo đức để được vật chất đời này. Ruộng người nghèo có thể sản xuất nhiều hoa lợi, nhưng ăn ở bất lương sẽ thành công dã tràng. (Châm Ngôn 13:23)

Kẻ vội làm giàu quên rằng lòng ham mê tiền bạc là căn nguyên của mọi tội ác. Có những người vì tham tiền mà mất đức tin, chịu bao nhiêu phiền muộn, khổ đau. (I Ti-mô-thê 6:10)

Thất bại và bị trừng phạt là hậu quả của những ai muốn làm giàu nhanh bằng con đường bất chính.

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Facebook   Twitter   
     其他內容Gởi Email