Facebook   Twitter   
      

TỔ CHỨC TỐT ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC (4)

 

Bạn có muốn tổ chức đời sống Cơ Đốc của bạn theo mô hình “tôi là quản gia của Chúa” không? Có dễ dàng khi chấp nhận bạn là quản gia của Chúa không? Bạn có biết bạn phải đối diện với những thách thức nào khi chấp nhận là quản gia của Chúa không?

Là quản gia nghĩa là bạn không coi mình là của riêng mình nữa. Bạn sống với ý thức: cuộc sống của bạn, con người của bạn, công việc của bạn, thì giờ của bạn không thuộc về bạn mà thuộc về Chúa.

Là quản gia bạn là người quản lý, bạn thực hiện ý của chủ, vì chủ, đem lợi ích về cho chủ tuỳ theo những điều chủ ban cho. Là quản gia bạn sống và làm việc trong tinh thần chờ đợi chủ, trình lại cho chủ, không qua mặt chủ.

Là quản gia bạn tin Chúa là Đấng xét xử, Ngài chấm công, khen chê công lao của bạn. Bạn đừng sống như người quên rằng bạn phải trình lại cho Chúa về những gì Ngài đã giao cho bạn.

Nhiều người lo tổ chức đời sống nhưng bỏ qua điểm quan trọng này. Họ cho rằng cuộc đời là của bản thân và không chấp nhận Chúa dựng nên con người để quản lý cho Ngài (Sáng Thế Ký 1:26-28). Khi con người không sống đúng theo ý Chúa là tự hại bản thân mình.

TÓM TẮT 1
Muốn tổ chức tốt đời sống Cơ Đốc
cần (X1) xác định
Tôi là quản gia của Đức Chúa Trời

XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Facebook   Twitter   
     其他內容Gởi Email