Facebook   Twitter   
      

PHỤC VỤ & TRỞ NGẠI (8)

 

8. Trở ngại trong việc thực hiện kế hoạch

Đôi khi bạn thuộc về một nhóm phục vụ rất lý tưởng, có niềm tin, có tinh thần dấn thân, vượt qua các trở ngại phát sinh từ bản thân và người khác, cũng có phương tiện rồi. Nhưng phục vụ vẫn không có hiệu quả. Vì sao? Vì không có kế hoạch thực hiện.

Có lẽ bạn thắc mắc: “Chẳng lẽ một công việc đơn giản là đem người bại đến với Chúa mà cũng cần kế hoạch sao?” -Việc lớn việc nhỏ nào cũng cần kế hoạch, nhất là khi hợp tác với nhau thực hiện công việc. Những việc riêng mà không có kế hoạch cũng dễ bị bỏ dở, những việc chung mà không có kế hoạch thì chẳng biết mình có chịu trách nhiệm đối với việc cụ thể nào, rồi dẫm chân nhau, rồi gây gỗ và không biết bao giờ mới xong việc.

Đức Chúa Trời làm việc có kế hoạch. Ngài thực hiện chương trình và ý định của Ngài theo trình tự. Chúa Giê-xu làm việc gì cũng có kế hoạch. Ngài không để cho hoàn cảnh chi phối đến nỗi luôn luôn phải đối phó với hoàn cảnh.

Chúng ta thất bại vì sự tuỳ hứng của mình. Không có kế hoạch, không xác định thì giờ, không xác định ai sẽ làm công việc này công việc kia, không có trình tự làm việc. Làm việc thiếu tính khoa học và kỷ luật thì khó mà phục vụ tốt và hiệu quả. Bạn từng nghe nói trong tiếng Anh về 5W + 1H (What – Why – When – Where – Who – How). [Làm gì – Vì sao làm – Làm lúc nào – Ai làm – Làm ra sao]

Phải chăng nhóm của bạn trì trệ vì làm việc không có kế hoạch? Hãy ngồi xuống sắp xếp và phân chia công việc, ấn định thời gian. Hãy tập tính trật tự, khoa học và kỷ luật trong công tác phục vụ người khác.

XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Facebook   Twitter   
     其他內容Gởi Email