Facebook   Twitter   
      

PHỤC VỤ & TRỞ NGẠI (6)

Posted on Tháng Chín 23, 2014

 

 

6. Trở ngại vì bất mãn đối với Chúa

Đôi khi chúng ta vượt qua được những trở ngại từ bản thân, những trở ngại từ người khác nên chúng ta phục vụ được một thời gian. Nhưng sau đó chúng ta thấy dường như thái độ của Chúa cũng không khác chi đám đông dân chúng, nếu không nói là Ngài cũng giống như họ. Có khác chăng là đám đông thì chăm chú nghe, còn Ngài thì nói. Còn chúng ta thì bị ra rìa.

Chẳng phải Chúa là Đấng biết hết mọi sự sao? Chẳng phải Ngài biết tôi đang ‘khiêng’ vác nặng nhọc sao? Có vẻ như Ngài làm ngơ, bỏ mặc tôi. Nếu Ngài biết tôi đang làm gì, nếu Ngài nhìn thấy đức tin của tôi, công khó của tôi, sao Ngài chưa ra tay? Sao Chúa cứ kéo dài tình trạng cực nhọc của tôi và tình trạng ‘bại liệt’ khổ sở của anh em tôi? Những câu hỏi vì sao, những lời chất vấn Chúa trong tinh thần oán trách là trở ngại cho sự phục vụ.

Bạn đừng quên là khi phục vụ chúng ta phải theo chương trình và thì giờ của chủ chớ không theo ý chúng ta. Chúng ta phải kiên nhẫn với người mình giúp đỡ và chờ đợi Đấng chúng ta đang hầu việc. Ngài làm việc theo chương trình và ý định của Ngài chớ không theo sự sắp xếp của chúng ta. Bạn biết chuyện người què trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ không? Có thể lắm Chúa Giê-xu, ông Phi-e-rơ, ông Giăng và các môn đệ đã gặp người này nhiều lần tại Cửa Đẹp ở Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Thế mà suốt thời gian Chúa sống và thi hành chức vụ tại trần gian, ông không được chữa lành. Mãi cho đến khi Ngài về trời, khi Hội thánh đầu tiên được thành lập rồi, sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng mới chữa lành cho ông.

Thời điểm không thuộc về con người mà thuộc về Đức Chúa Trời. Đừng vì bất mãn với Chúa mà bỏ dở công việc.

XuânThu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Facebook   Twitter   
     其他內容Gởi Email