Facebook   Twitter   
      

TỰ TIN VÀ SIÊNG NĂNG ĐỂ HỮU ÍCH

 

31 18 Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi;

          Ban đêm đèn nàng chẳng tắt.

 Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Theo tiếng Hy-bá-lai, động từ “cảm thấy” trong câu châm ngôn này đồng nghĩa với động từ “nếm” ở Thi Thiên 34:8: Khá nếm (thử) xem Đức Gia-vê tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài! (Thi Thiên 34:8) Nếm không có nghĩa là thử xem sao, hoặc thử để quyết định. Đức Chúa Trời là tốt lành, nếm Ngài tức là trải nghiệm của người tin cậy nơi Ngài.

Từ ngữ “công việc” trong câu châm ngôn có nghĩa là hoa lợi, những gì thu hoạch được. Từ ngữ này được đề cập đến hai lần trong Châm Ngôn 3:13-14 với hai nghĩa hoa lợi vàsanh ra. Người nào tìm được sự khôn ngoan, và được sự thông sáng, có phước thay! Vì thà được nó hơn là được tiền bạc. Hoa lợi nó sanh ra tốt hơn vàng ròng. (Châm Ngôn 3:13-14)

Là người kính sợ Chúa, sau khi làm ruộng, trồng vườn nho, và rèn luyện để trở thành người có 2K: khéo và khoẻ. (Châm Ngôn 31:16-17), người nữ tài đức tự tin về công việc của nàng. (Châm Ngôn 31:18) Người nữ tài đức cảm thấy, nếm, nghĩa là trải nghiệm và cảm nhận giá trị công việc của nàng. Đây là trải nghiệm về thành quả và cũng là phần thưởng do công sức đổ ra.

Giữa người nữ tài đức với doanh nhân giàu có bị sứ đồ Gia-cơ lên án có điểm khác biệt quan trọng nào trong kế hoạch và công việc? Doanh nhân giàu có lên kế hoạch nhưng không có Đức Chúa Trời trong kế hoạch của họ. Sứ đồ Gia-cơ gọi sự tự tin của họ là tự phụ, là kiêu ngạo. (Gia-cơ 4:16) Còn nền tảng cho kế hoạch và công việc của người nữ tài đức là kính sợ Đức Chúa Trời. Sứ đồ Gia-cơ nói với các danh nhân giàu có: Tự phụ như thế không bao giờ đẹp lòng Chúa (Gia-cơ 4:16) còn đối với người nữ tài đức thì tự tin như thế là đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Thời xưa, người Do Thái dùng dầu ô-liu để thắp sáng. Đi qua nhà người nữ tài đức trong ban đêm ta sẽ thấy đèn còn sáng. Phải chăng người nữ tài đức không ngủ? Đèn nàng chẳng tắt ngụ ý so sánh người nữ siêng năng với những người nữ lười biếng. Chúng ta thường nói ngủ sớm, dậy sớm, còn người nữ tài đức thì ngủ trễ, dậy sớm.

Đèn nàng chẳng tắt cũng rất ý nghĩa nếu kết hợp sự tự tin của nàng người nữ tài đức với Thi Thiên 127:2: Nếu Chúa Hằng Hữu không giữ thành, người canh gác thức đêm hoài công. Sứ đồ Phao-lô tâm sự: Tôi đã làm nhiêu việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. (I Cô-rinh-tô 15:10)

 

 

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)

Facebook   Twitter   
     其他內容Gởi Email