Facebook   Twitter   
      

DỪNG LẠI, CÓ RÀO CẢN!

 

31 17 Nàng thắt lưng bằng sức lực,

          Và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ.

Mở đầu câu 17 là mẫu tự CHET, CHETH, HET hoặc HETH, có nghĩa là HÀNG RÀO, VÁCH hoặc THÀNH. Hàng rào, vách thành được dựng lên để bảo vệ, để phân biệt ranh giới, để ngăn chặn việc vượt qua hoặc xâm nhập…

Hàng rào trong tình yêu và hôn nhân không phải để chia cắt hai người đang yêu nhau mà nhằm bảo vệ họ. Hàng rào CN58 bảo vệ một đời sống thánh sạch: Con hãy tránh dâm phụ thật xa, đừng đến gần cửa nhà nó. (Châm Ngôn 5:8) Người vượt qua hàng rào này chẳng những mất danh dự, thân thể bị hao mòn (Châm Ngôn 5:9, 11), mà linh hồn còn bị huỷ hoại (Châm Ngôn 7:26-27). Tiếc thay nhiều thanh thiếu niên thường xuyên tìm đến gái mãi dâm. Châm Ngôn 7:6-23 mô tả một thanh niên vượt hàng rào CN58 để nói chuyện và đi theo dâm phụ.

Một hàng rào khác có tên là H134: Hãy tôn trọng hôn nhân, giữ lòng chung thuỷ và thánh sạch, vì Đức Chúa Trời đoán phạt người gian dâm, ngoại tình. (Hê-bơ-rơ 13:4) Người vượt qua hàng rào này chẳng những tự huỷ hoại mà còn bị Đức Chúa Trời trừng phạt.

Là người lãnh đạo thuộc linh nhưng ông Sam-sôn chẳng đếm xỉa đến những hàng rào bảo vệ đời sống thánh sạch và chức vụ quan xét của ông. Ông vượt rào, ra khỏi khu vực trách nhiệm mình ông và đi vào địa phận của kẻ thù mà chẳng chút kiêng dè. Ông không tôn trọng hàng rào trong tình cảm và hôn nhân, xem thường hàng rào bảo vệ nếp sống Na-xi-rê từ sinh hoạt ăn uống cho đến quan hệ tình dục. Cách sống của ông tỏ ra “phi thường” ở những lần vượt rào để rồi sa vào mỹ nhân kế và mất hết sức mạnh lẫn tự do và mạng sống. Tình yêu, hôn nhân và gia đình của ông bị huỷ hoại, chức vụ của ông chấm dứt cách thảm thương.

Ngoài những hàng rào cố định thông thường mà Chúa dựng sẵn qua Kinh Thánh, đôi khi Ngài dựng lên hàng rào cá biệt mà thoạt tiên chúng ta không hiểu nổi. Ông Gióp nói về hoạn nạn của mình như sau: Chúa dựng hàng rào ngăn chặn tôi tiến bước, lấy tối tăm khiến đường tôi mù mịt. (Gióp 19:8) Nhưng sau khi Chúa dẹp bỏ hàng rào thử thách, hoạn nạn, Ngài lại ban cho Gióp gấp đôi những gì Gióp có trước kia. (Gióp 42:10) Trong công cuộc truyền giáo của sứ đồ Phao-lô, đôi khi Chúa cũng dựng lên hành rào: Công Vụ 16:6-8. Người thuận phục Chúa dần dần mới nhận được lời giải đáp của Ngài về những hàng rào đó.

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc)  

 

Facebook   Twitter   
     其他內容Gởi Email