Facebook   Twitter   
      

HỮU ÍCH TRONG LẪN NGOÀI TỔ ẤM

 

31 16 Nàng tưởng đến một đồng ruộng, bèn mua nó được;

        Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho.

 

Sau khi dựng nên loài người, sau khi sáng tạo người nam và người nữ. Đức Chúa Trời ban phúc cho loài người và bảo: Hãy sinh sản, tăng thêm cho đầy dẫy địa cầu và chinh phục đất đai. (Sáng Thế Ký 1:28) Chúa muốn con người, nam cũng như nữ sống hữu ích với những Chúa ban cho.  

Nàng tưởng đến một đồng ruộng. Người nữ tài đức lo gây dựng gia đình nhưng không phải chỉ chăm về cái ăn, cái mặc mà còn hướng tầm nhìn vượt khỏi cái bếp. Không những siêng năng trong công việc nội trợ, người nữ tài đức còn nghĩ đến việc sản xuất. Nàng tìm một thửa ruộng với kế hoạch sản xuất và nàng mua nó được.

Đây là hình ảnh của người nữ muốn sống hữu ích tối đa. Nàng tận dụng sự khôn ngoan, tiền bạc, thì giờ, sức lực để làm việc cách hữu hiệu. Từ việc mua đồng ruộng đến lao động để có hoa lợi, nàng trồng một vườn nho, công việc nào của nàng cũng có kết quả và tiến tiển rất tốt.

Người nữ tài đức có tầm nhìn về đồng ruộng, lo trồng vườn nho là bài học cho gia đình về phương diện thuộc linh. Đôi khi vợ chồng không chăm lo cho đồng ruộng thuộc linh; không thấy có của báu chôn giấu trong đồng ruộng; không dám đánh đổi tất cả để mua đám ruộng đó. Nước Trời giống như của báu chôn giấu trong một đám ruộng; khi một người tìm được thì chôn giấu nó lại, rồi hồ hởi đi bán tất cả tài sản để mua đám ruộng đó. (Ma-thi-ơ 13:44)

Người nữ tài đức lo trồng và chăm sóc vườn nho thuộc linh là hình ảnh đời sống thuộc linh của vợ chồng được chăm sóc cẩn thận: Không để cho vườn nho ra trái nho hoang, không để cho những con chồn xâm nhập và cắn phá vườn nho.

Người nữ tài đức hướng về đồng ruộng, lo trồng vườn nho cũng là bài học cho Hội thánh. Là “vợ” của Đức Chúa Trời, Hội thánh cần hướng tầm nhìn về đồng ruộng nhằm chinh phục, gieo trồng và kết quả để mở rộng biên cương Thiên Quốc. Hội thánh cần siêng năng chăm sóc vườn nho của Đức Chúa Trời, chăm sóc từng dây nho là những thành viên cùng chung một gốc nho. Hội thánh không phải là nguồn của sự sống, nhưng từ gốc nho, từ Chúa mới có sự sống. Nhờ Hội thánh chăm sóc mà sự sống từ gốc nho mới truyền đến dây nho đem đến kết quả.

Oaktreevu (XuânThu Sách Cơ Đốc) 

Facebook   Twitter   
     其他內容Gởi Email