TỔ CHỨC TỐT ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC (4)

Bạn có muốn tổ chức đời sống Cơ Đốc của bạn theo mô hình “tôi là quản gia của Chúa” không? Có dễ dàng khi chấp nhận bạn là quản gia của Chúa không? Bạn có biết bạn phải đối diện với những thách thức nào khi chấp nhận là quản gia của Chúa không? Ngày 02 tháng 10, 2014 Nguồn: triphx28.wordpress.com


TỔ CHỨC TỐT ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC (3)

Ai là quản gia? Là những người tin Chúa? Là những người đi theo Chúa làm môn đệ của Chúa? Là những người lãnh đạo thuộc linh? Hay là ai? Nhìn vào hình dưới đây, bạn xét xem. . . Ngày 01 tháng 10, 2014 Nguồn: triphx28.wordpress.com


TỔ CHỨC TỐT ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC

Song đầy tớ không biết ý chủ, mà làm việc đáng phạt, thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Ngày 27 tháng 09, 2014 Nguồn: triphx28.wordpress.com


LOẠI BỎ NHỮNG Ý NGHĨ NÀO?

Sau khi khuyên các tín hữu tại thành Phi-líp sống trong tinh thần hiệp ý một, lạc quan, vui mừng trong Chúa, sau khi cho các tín hữu biết sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế (Phi-líp 4:7) Ngày 27 tháng 09, 2014 Nguồn: triphx28.wordpress.com


PHỤC VỤ & TRỞ NGẠI (9)

Mấy bạn của người bại giúp anh ta vì mục đích gì? Họ quan tâm đến điều gì? Có phải mong được khen ngợi tán thưởng không? Hoặc là mong nhận phần thưởng cụ thể đích đáng đối với thành tích và công sức đóng góp? Ngày 26 tháng 09, 2014 Nguồn: triphx28.wordpress.com


PHỤC VỤ & TRỞ NGẠI (8)

Đôi khi bạn thuộc về một nhóm phục vụ rất lý tưởng, có niềm tin, có tinh thần dấn thân, vượt qua các trở ngại phát sinh từ bản thân và người khác, cũng có phương tiện rồi. Nhưng phục vụ vẫn không có hiệu quả. Vì sao? Vì không có kế hoạch thực hiện Ngày 25 tháng 09, 2014 Nguồn: triphx28.wordpress.com


PHỤC VỤ & TRỞ NGẠI (7)

Trong câu chuyện, mấy bạn của người bại cần những gì khi họ muốn khiêng người bại đến với Chúa. Họ cần sức mạnh để khiêng, cần cáng cho người bại nằm, cần sáng kiến để giải quyết những trở ngại, cần dây để dòng người bại xuống trước mặt Chúa. Có mới cho, mới giúp đỡ được . . . Ngày 24 tháng 09, 2014 Nguồn: triphx28.wordpress.com


PHỤC VỤ & TRỞ NGẠI (6)

Đôi khi chúng ta vượt qua được những trở ngại từ bản thân, những trở ngại từ người khác nên chúng ta phục vụ được một thời gian. Nhưng sau đó chúng ta thấy dường như thái độ của Chúa cũng không khác chi đám đông dân chúng, nếu không nói là Ngài cũng giống như họ. Có khác chăng là đám đông thì chăm chú nghe, còn Ngài thì nói. Còn chúng ta thì bị ra rìa. Ngày 23 tháng 09, 2014 Nguồn: triphx28.wordpress.com


TỰ TIN VÀ SIÊNG NĂNG ĐỂ HỮU ÍCH

Từ ngữ “công việc” trong câu châm ngôn có nghĩa là hoa lợi, những gì thu hoạch được. Ngày 10 tháng 01, 2014 Nguồn: triphx28.wordpress.com


HỮU ÍCH NHỜ KHOẺ LẪN KHÉO

Thời Kinh Thánh, người nam và người nữ đều dùng thắt lưng bên ngoài trang phục. Có thắt lưng thì áo quần gọn gàng, đi lại và sinh hoạt dễ dàng. Ngày 09 tháng 01, 2014 Nguồn: triphx28.wordpress.com


DỪNG LẠI, CÓ RÀO CẢN!

Là người lãnh đạo thuộc linh nhưng ông Sam-sôn chẳng đếm xỉa đến những hàng rào bảo vệ đời sống thánh sạch và chức vụ quan xét của ông. Ông vượt rào, ra khỏi khu vực trách nhiệm mình ông và đi vào địa phận của kẻ thù mà chẳng chút kiêng dè. Ngày 08 tháng 01, 2014 Nguồn: triphx28.wordpress.com


HỮU ÍCH TRONG LẪN NGOÀI TỔ ẤM

Đây là hình ảnh của người nữ muốn sống hữu ích tối đa. Nàng tận dụng sự khôn ngoan, tiền bạc, thì giờ, sức lực để làm việc cách hữu hiệu. Ngày 07 tháng 01, 2014 Nguồn: triphx28.wordpress.com


< 上ㄧ頁 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 最後 >